สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน
ผู้เขียน: กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักพิมพ์: The Stock Exchange of Thailand
หมวด: บริหารจัดการ