อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์

อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์

อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์
ผู้เขียน: รวี ลงกานี
สำนักพิมพ์: The Stock Exchange of Thailand
หมวด: การเงินการลงทุน